Working on the R&Di, artificial intelligence and architectures for multi-agent systems.

LAUNCH IT

Research

Centre Easy fuels the biz development thru software innovation and co-investment.

LAUNCH IT

Funding

Tech innovation is, probably, the best added value to be different. Are you really different?

LAUNCH IT

Business

Testimonials

 • "Centre Easy helps to drive the international impact of companies, thanks to a global network of contacts and participation in international innovation projects."

  ACCIÓ | Generalitat de Catalunya

 • "El Centre Easy Innova de Girona y la consultora Roca Salvatella trabajan en la creación de un 'software' que automatizaría la labor de los community manager.”

  El Mundo | Press News

 • “Centre Easy is chosen as the local organizer of the XXX edition of the annual Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing will be held during the 17th, 18th, and 19th of September 2014 at the Universitat de Girona (Girona, Spain).”

  SEPLN | Natural Language

  FG_AUTHORS: RSS www.fesedit.cat
  Projecte: fesedit

  El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya cita el Fes edit dins dels plans d'ambientalització de la Universitat de Girona

  Fesedit, l'autoestop en l'era de les TIC. B#11|10/12/13

  El Pla estratègic d'ambientalització de la Universitat de Girona preveia, en l'apartat de mobilitat, l'impuls a un sistema de carpooling entre la comunitat universitària, centrat, inicialment, a facilitar els desplaçaments amb origen o destinació als campus de la institució. Després de la prova pilot duta a terme el curs 2010-2011 (anomenada e-hitchhiking), va néixer la plataforma fes_edit, que posa en contacte, via telèfon mòbil (amb una app d'Android específica) o Internet, persones que fan una ruta similar per tal que la facin juntes. La plataforma permet les consultes de disponibilitat en temps real i el seguiment dels vehicles per GPS. Disposa a més d'un sistema de valoració dels usuaris que proporciona la confiança que no ofereix l'autoestop convencional.

   FeseditLogo

  Amb el temps, la iniciativa ha acabat abastant un àmbit geogràfic més ampli: té forta implantació a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i de fet no és difícil trobar usuaris de tot Catalunya.

  Els avantatges d'un sistema d'aquest tipus són múltiples: no només s'hi pot assolir una reducció significativa de les emissions de contaminants i de CO2 fent que els vehicles particulars vagin més plens, sinó que pot originar importants estalvis econòmics,en permetre dividir els costos del desplaçament entre diversos usuaris, o aconseguir bonificacions per alta ocupació en peatges; alguns dels avantatges més recents incorporats a fes_edit han estat la posada a disposició dels usuaris de places d'aparcament reservades al campus de la URV, i també de dues places exclusives prop del parc de la Devesa, al centre de Girona.

   FeseditPàrquing

  La utilització del sistema també possibilita el contacte social entre membres d'una mateixa comunitat i pot afavorir el networking. D'altra banda, la plataforma fes_edit s'inscriu en tot un moviment més ampli de foment de la mobilitat de proximitat i del comerç local, que troba la seva màxima expressió en la creació d'una moneda social, anomenadares, inspirada en una iniciativa belga, i que ja disposa de gran quantitat d'establiments adherits (Res.cat).

  L'ús de fes_edit és extremament senzill, i gratuït pel que fa a la intermediació entre els usuaris; això no obsta, però, com en altres plataformes similars, perquè després ells puguin establir algun tipus de contraprestació econòmica.

   FeseditEsdeveniments

  Llista de peticions i ofertes dels inscrits.

  Cal assenyalar que s'està intentant implantar el sistema fes_edit a l'edifici de la Generalitat a Girona, on hi treballen quasi nou-centes persones, dintre del Pla de responsabilitat social de la institució. La Generalitat ha encarregat a Easy Innova SL, la spin-off de la UdG que va crear el servei, que treballi en la possible inclusió de l'edifici de Santa Caterina en la plataforma. El Pla de responsabilitat social estima que només que un 15% dels treballadors de Santa Caterina que hi van en cotxe utilitzés el fes_edit el benefici equivaldria a prop de 8.250 €, que cobririen amb escreix la inversió necessària (6.000 €) per crear una nova comunitat a la plataforma o signar convenis amb pàrquings per aconseguir bonificacions o exempcions per als usuaris del sistema.

  URL de la notícia: http://www.fesedit.cat/noticies/news_page.jsp?idNoticia=51


  · 12 de Diciembre | Círculo Bellas Artes | MADRID ·

  La Jornada "THINKTUR Travel Trends: Conocimientos locales para mercados globales" 

  El acontecimiento conecta organizaciones del ámbito turístico y diferentes agentes del ámbito del conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías existentes a nivel nacional. THINKTUR es una oportunidad para las organizaciones, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas. Un evento que muestra los retos a los que se enfrenta el sector turístico en la actualidad y las oportunidades de futuro con las nuevas soluciones tecnologías para hacerles frente.

  El portal Avantatges URV sortejarà un val per 50€ en combustible a les benzineres Luvirr entre els usuaris de fesedit* cada mes.

  *els beneficiaris hauran d’estar registrats al portal avantatges URV

  Els usuaris de fesedit estan d’enhorabona: no només estalvien diners, redueixen emissions i aparquen fàcilment, a partir de desembre i fins a finals de curs podran guanyar un val per 50€ de combustible a les estacions de servei Luvirr cada mes gràcies al portal avantatges URV.

  Mensualment es sortejarà un val de 50€ entre els usuaris de fesedit que hagin compartit cotxe un mínim de 10 cops durant el mes anterior i estiguin registrats al portal avantatges URV (http://www.g2colectius.net/urv/). 

  Comparteix cotxe i podràs guanyar 50€ en combustible cada mes!